AEmine Minecraft VietnamStatus Online
IP Address aemine.vn
Connection Port 25565
Last Check
Previous Check
Category Minecraft
Server Owner BOT (claim server)
Votes 0
Country Vietnam VN
Online Players 32
Maximum Online Players 567
Server Version BungeeCord 1.8.x-1.13.x
Ping 1055ms
Uptime 100%


Description

Một server minecraft hàng đầu việt nam với nhiểu thể loại chơi mới mẽ và sáng tạo. truy cập để biết thêm thông tin về server bạn nhé!

Comments

UPCOMING GAMES

Black Skylands

2020-10-01

Impostor Factory

2020-10-01

Bots & Belts

2020-10-01

Labyrinthine

2020-10-01

Lake

2020-10-01

Skeleton Crew

2020-10-01